Shadow Motorclub 2018, Bescherming Privacy Gegevens
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Shadow Motorclub en uw privacy 

  • De Shadow Motorclub respecteert de privacy van alle persoonsgegevens van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor Shadow Motorclub doeleinden.
  • Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
  • De Shadow Motorclub zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of doorgeven.

De Shadow Motorclub gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

  • Als u lid wilt worden van de Shadow Motorclub hebben wij de gegevens nodig die u heeft verstrekt tijdens inschrijving.
  • Tevens hebben wij die nodig voor inning van contributie, controle of u lid bent voor toegang tot het forum, webwinkel en versturing van de Pages.
    Als u zich bij de Shadow Motorclub registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server.

Uiteraard kunt u uw gegevens altijd door ons laten bewerken door een bericht te sturen aan de Secretaris van de Shadow Motorclub.

De Shadow Motorclub verkoopt uw gegevens niet 

De Shadow Motorclub zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of doorgeven en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij clubdoeleinden (Pages).

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Bescherming van Persoonsgegevens, dan kunt u de Secretaris een bericht sturen.
Het Bestuur van de Shadow Motorclub