Lid worden?

Door onderstaand formulier volledig in te vullen, kun je – als hoofdlid van de Shadow Motorclub – een gezinslid aanmelden als lid. Alle bijzonderheden over de jaarlijkse kosten (contributie) heb je als het goed is al gelezen op de ‘Lid worden‘ pagina. Zo niet, doe dit alsnog voordat je dit formulier invult en opstuurt.


Velden met *** moeten minimaal worden ingevuld (verplicht).


  Gegevens Hoofdlid

  Hoofdlidmaatschapsnummer (***)


  Gegevens gezinslid

  Aanhef (***)

  Voorletter(s) en Achternaam (***)

  Voornaam (***)

  Geboortedatum (***)

  Straat ***

  huisnummer ***

  Woonplaats ***

  Postcode ***

  Type Shadow/VTX ***

  Bouwjaar ***

  E-mailadres 1 ***

  Telefoon (***)

  IBAN rekeningnummer: (vb. NL99BANK0123456789) ***

  Opmerkingen:

  Door verzending van dit formulier geeft u de Shadow Motorclub toestemming om uw gegevens te beheren en gaat u akkoord met de door de Shadow Motorclub gestelde voorwaarden. De duur van het gezinslidmaatschap loopt synchroon met dat van het hoofdlidmaatschap (1 januari tot 31 december). Bij eventuele opzegging dient vóór 1 december van het lopende jaar de schriftelijk opzegging door de ledenadministratie van de Shadow Motorclub te zijn ontvangen. Vanzelfsprekend is een gezinslidmaatschap los op te zeggen van het hoofdlidmaatschap.